RODO » Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o umieszczanie w Państwa aplikacjach poniższej klauzuli. W przeciwnym razie Państwa dokumenty nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji w związku z przeprowadzaną rekrutacją oraz po jej zakończeniu w przyszłych procesach rekrutacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w kraju pracodawcy przepisami. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania."